MENU

KAEDAH PEMBAYARAN
Cukai harta perlu dibayar dua kali setahun:
Jangka Pertama: 1 Januari hingga 28 Februari
Jangka Kedua: 1 Julai hingga 31 Ogos

Related Links