MENU

SYARAT-SYARAT MENDAPAT KELULUSAN PERMIT IKLAN SEMENTARA 

  1. Dilarang memasang kain rentang atau lain-lain iklan di kawasan larangan.
  2. Di kawasan pejabat-pejabat kerajaan, sekolah, masjid, rumah ibadat dan sebagainya.
  3. Pastikan gambar-gambar yang dipamerkan menutup aurat.
  4. Kain rentang yang di pasang hendaklah di tempat yang dikhaskan oleh Pihak Majlis Daerah Pasir Puteh.
  5. Tulisan jawi yang lebih besar dari tulisan lain wajib dipaparkan di dalam iklan.
  6. Deposit akan dikenakan minima sebanyak RM 50.00 @ 10% dari jumlah kelulusan.
  7. Iklan yang telah tamat tempoh perlu diturunkan sendiri oleh pemilik, jika gagal berbuat demikian wang deposit tidak dapat dibuat tuntutan.
  8. Kain rentang yang telah tamat tempoh akan dikompaunkan oleh pihak Majlis tanpa apa-apa sebarang notis.

Related Links