MENU

Ops Kebersihan beserta penerangan mengenai kepentingan menjaga kebersihan kepada peniaga agar memastikan sampah di buang mengikut sistem yang betul yang diadakan pada hari ini 10 Oktober 2019 bersamaan 11 Safar 1441H di Pasar Minggu Pasir Puteh yang beroperasi pada setiap Hari Khamis.

Related Links