MENU

12 Oktober 2019 bersamaan 13 Safar 1441H - Banner Peringatan Dilarang Membuang Sampah di kawasan Persekitaran Pantai bagi memastikan kawasan Pantai kekal bersih untuk orang awam. Sebanyak 2 Kompaun telah dikeluarkan bagi salahlaku membuang sampah di tempat awam.

Related Links