MENU
Kutipan sampah dan Pengurusan Sisa Pepejal
53% (9 undi)
Tangkapan Haiwan Berkeliaran dan Kacau ganggu
18% (3 undi)
Kelulusan Permohonan Bangunan
12% (2 undi)
Kelulusan Permohonan Kerja Tanah
12% (2 undi)
Tidak pernah menerima apa-apa perkhidmatan
6% (1 undi)
Keindahan dan Pengurusan Landskap
0% (0 undi)
Lain-lain perkhidmatan
0% (0 undi)
Total votes: 17