MENU

Operasi Pemeriksaan Premis Makanan telah diadakan pada 17 Februari 2015 bersamaan 27 Rabiulakhir 1436H. Operasi dijalankan ke atas Premis Makanan iaitu Kedai ABCD, Restoran Fatah dan Pasaraya Econjaya. Operasi dijalankan oleh Pegawai Penguatkuasa Kesihatan dan Pegawai Penguatkuasa MDPP. Operasi ini melibatkan pemeriksaan tarikh luput makanan, status halal dan penggredan kebersihan premis. Pemilik premis yang gagal mengikuti syarat yang ditetapkan akan dikenakan tindakan yang sewajarnya.

pm1

pm2

pm3

pm4

pm5

pm6