MENU

PROFIL KETUA PEGAWAI MAKLUMAT CIO

Nama : NOOR AZMAN BIN MD NAWI
Jawatan : SETIAUSAHA MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH
Bangsa : MELAYU
Agama : ISLAM
Emel : setiausaha@mdpputeh.gov.my

Tarikh Mula Berkhidmat Jawatan

Sekarang

: 01 JULAI 2020
Jawatan Terdahulu :

Penolong Pengarah,

Bahagian Kerajaan Tempatan,

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.