MENU

b) 14 hari lesen dikeluarkan bagi perniagaan yang berisiko dan 7 hari bagi yang tidak berisiko untuk tempoh (Jan-Dis 2017)

KATEGORI

 JUMLAH PERMOHONAN YANG  DITERIMA

 JUMLAH LESEN YANG DIKELUARKAN DALAM TEMPOH 1 BULAN

 PERATUS  (%) PERMOHONAN DI PROSES

Lesen Komposit

 -

 -

-

Lesen Premis Makanan / Bukan Makanan

  -

  -

-

Sasaran Keseluruhan Prestasi Piagam Pelanggan

  -

  -

  -

Lesen Iklan

 -

 -

-

5) Memberikan Kelulusan ke atas Permohonan Perancang dan Pembangunan Yang  Mematuhi Kehendak-Kehendak Perancangan Tidak Melebihi  2 Bulan.

BIL

JENIS PERMOHONAN

JUMLAH YANG DITERIMA

JUMLAH YANG DISELESAIKAN

PERATUSAN

 1

Kebenaran Merancang

131

105

80.15 %

 2

Ulasan Tanah

 -

 -

 -

 3

Ulasan Plan Bangunan

98

77

78.57 %

 JUMLAH KESELURUHAN

229

182

79.48 %

Sila  KLIK laporan_pencapaian_piagam_pelanggan.pdf untuk muat turun.