MENU

Taklimat Perundangan & Penguatkuasaan PBT kepada pengurusan dan kakitangan Pasaraya Pantai Timur Pasir Puteh yang telah diadakan pada 19 Julai 2017. Taklimat telah disampaikan oleh Pegawai Pembangunan Islam, MDPP dan Pegawai Penguatkuasa Agama, Pejabat Agama Pasir Puteh.