MENU

Lawatan Kerja ke Pusat Perkomposan Sisa Kebun yang telah diadakan pada 26 Oktober 2017 di Majlis Perbandaran Subang Jaya. Lawatan kerja ke tapak perkomposan sisa kebun menjadi baja kompos manakala perkomposan sisa makanan dijadikan elektrik.

Klik DISINI untuk gambar selanjutnya.