MENU

IKLAN JAWATAN KOSONG

MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH

Berikut adalah senarai jawatan kosong di Majlis Daerah Pasir Puteh :

1. Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

2. Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19

 

CARA MEMOHON

  1. Semua Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan MDPP berharga RM 3.00 yang boleh didapati di Pejabat Majlis Daerah Pasir Puteh (Kaunter Kewangan).
  2. Setiap permohonan hendaklah ditulis Nama Jawatan dibahagian atas sampul surat sebelah kiri.
  3. Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada:

Yang DiPertua,

Majlis Daerah Pasir Puteh,

16800 Pasir Puteh,

Kelantan.

 

  1. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan-Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan mestilah mengemukakan borang permohonan tersebut melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan Salinan Penyata Rekod yang kemaskini serta Laporan Penilaian Prestasi Terkini.
  2. Borang permohonan yang lengkap diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport,salinan kad pengenalan, sijil lahir, sijil-sijil persekolahan, kelulusan akademik, transkip keputusan pemeriksaan semua semester yang telah disahkan.
  3. Permohonan yang lewat, tidak lengkap atau tidak mengikut syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.
  4. Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
  5. Permohonan yang tidak menerima apa-apa jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh Tutup Permohonan adalah 17 FEBRUARI 2019 (AHAD).

Muat Turun Iklan Jawatan

iklan_jawatan_kosong_mdpp_2019.pdf