MENU

Perbaharui lesen premis 2014 anda sekarang di Bahagian Pelesenan dan Kesihatan Persekitaran. Tindakan susulan akan dikenakan bagi pemegang akaun lesen perniagaan yang gagal memperbaharui lesen sediaada.

Cara pembayaran

1) Dapatkan bil lesen anda di Kaunter Bahagian Pelesenan

2) Pembayaran hendaklah dilakukan di Bahagian Hasil selepas anda mendapatkan lesen di Bahagian Pelesenan. Pertambahan bayaran sebanyak RM10.00 untuk stiker akan dikenakan kepada pemegang akaun bagi Lesen Premis sahaja. Pembayaran boleh dilakukan secara tunai atau cek