MENU

Pembayaran cukai taksiran boleh dilakukan di kaunter hasil Pejabat Majlis Daerah Pasir Puteh. Pemegang akaun boleh membuat pembayaran untuk penggal pertama tahun 2014. Tindakan akan dilakukan kepada pemegang akaun cukai taksiran yang gagal melunaskan pembayaran tersebut.

Cara-cara membayar

1) Dapatkan bil cukai taksiran pihak tuan/puan di kaunter 3 Bahagian Hasil.

2) Pembayaran dilakukan di kaunter 1 (Bahagian Hasil) samaada secara tunai ataupun cek.