MENU

Penduduk

Penduduk dijajahan Pasir Puteh adalah dianggarkan seramai 122 400 orang mengikut bancian tahun 2006. Kadar pertambahan penduduk dianggarkan 3% setahun. Hampir 98% penduduk terdiri dari bangsa Melayu, manakala selebihnya ialah bangsa cina, India, Siam (Thai) dan lain-lain.

Jadual: Keluasan dan Bilangan Penduduk Mengikut Daerah di Dalam Jajahan Pasir Puteh

Daerah Keluasan km per segi Bk. Mukim Penghulu Bil. Penduduk
L P Jumlah
Bukit Jawa 77.90 14 11,500 11,200 22,700
Bukit Abal 46.60 10 6,100 6,200 12,300
Pdg.Pak Amat 54.40 7 8,000 8,100 16,100
Limbongan 19.20 8 8,000 8,100 16,100
Jeram 51.80 8 4,900 5,100 10,000
Bukit Awang 28.50 6 4,700 4,600 9,300
Gong Datok 38.90 8 5,100 5,100 10,200
Semerak 116.50 14 13,200 12,600 25,800
Jumlah 433.80 75 61,500 61,000 122,500

 

Jajahan Pasir Puteh mengandungi lapan daerah, 75 buah mukim penghulu dan 285 buah kampung. Daerah-daerah ini ialah:-

  1. Daerah Bukit Jawa
  2. Daerah Bukit Abal
  3. Daerah Padang Pak Amat
  4. Daerah Limbogan
  5. Daerah Jeram
  6. Daerah Gong Datok
  7. Daerah Bukit Awang
  8. Daerah Semerak