MENU

Sewaan Peralatan MDPP

Bil Peralatan Kadar Sewaan/Unit
Dalam Kawasan Luar Kawasan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 Khemah Pasang Siap (17"X14")
 Khemah Pasang Siap (26"X15")
 Kerusi Plastik
 Meja (6'X3')
 Bunga Berpasu
 Kain/Tiang Banting
 Alat Siaran
 Settle/Kerusi Set
 Restoran
 Khemah Tapoling   Kecil
 Khemah Tapoling  Besar

50.00
100.00
0.50
3.00
1.00
1.00
30.00
30.00
10.00
20.00
30.00

 

50.00
100.00
0.70
3.00
1.00
1.00
30.00
30.00
10.00
20.00
30.00

 

Sewaan Kenderaan

Bil Jenis Kenderaan Kadar Sewaan/Jam Kadar Sewaan 1 hari (8 Jam)
Dalam Kawasan Luar Kawasan

1.
2.
3.
4.

 Shovel
 Lori Angkut
 Backhoe
 Traktor (mesin  rumput)

60.00
35.00
35.00
15.00

65.00
40.00
40.00
20.00

480.00
280.00
280.00

 

Sewaan Dewan

Bil Jenis Sewaan Jenis Sewaan/Jam 1 hari (8 Jam)

1.
2.
3
.

 Seminar/Kursus /Mesyuarat
 Aktiviti Latihan Sukan
 Promosi/Pameran   Barangan

20.00
6.00
20.00
(8.00 a.m-12.00pm)

 

120.00
150.00

 

Sewaan Padang

Bil Aktiviti Kadar Sewaan/Jam

1.
2.
3.
4
.

 Sukan Bertiket
 Sukan Percuma
 Latihan Sukan
 Pasaria/Pesta Bola  Sepak

50.00
25.00
5.00
50.00